Navigation Menu Buttons by Free-Web-Buttons.com v2.0Tržní oceňování nemovitostí

Opírá se o tržní argumenty a používají se zde tři základní přístupy vzájemně související a propojené.

  • z pohledu vynaložených nákladů
  • porovnání s realizovanými prodejními cenami
  • z pohledu velikosti užitku , které vlastnictví nemovitosti přináší
Ocenění má formu znaleckého posudku a  výsledek je garantován v souladu s Mezinárodními oceňovacími standardy a v případě tržní hodnoty v souladu s definicí obvyklé ceny dle §2 zák.č.151/97 Sb. v současném znění.

Úřední oceňování nemovitostí 
Ocenění má formu znaleckého posudku a jeho výsledkem je cena zjištěná ve smyslu cenových předpisů platných k zadanému datu.

Cena služby
Předem dohodnutá cena je závislá na  obtížnosti, rozsahu a časové náročnosti případu. 
V žádném případě není cena posudku odvíjena od výsledné hodnoty posuzované nemovitosti.